Zasady


Regulamin Subskrypcji (angelsms):


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 
 1. Angelsms.pl, Startowisko.pl oraz inne strony związane z ich działalnością zwane dalej Serwisem, oferują możliwość powiadamiania o nowościach i innych wydarzeniach, dzięki Subskrypcji, czyli mailingowej liście nowości.
   
   
 2. Subskrybentem może zostać każdy.
   
   
 3. Korzystanie z Subskrypcji jest bezpłatne.
   
   
 4. Użytkownik zostaje subskrybentem po zarejestrowaniu się i następnym aktywowaniu konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny widomości zwrotnej, którą otrzyma po podaniu swojego adresu e-mail w odpowiednie pole formularza rejestracyjnego na stronach Serwisu.
   
   
 5. Wpisując swój adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie go na serwerze razem z innymi informacjami. Subskrypcja nie wymaga podawania żadnych danych osobowych (prócz wspomnianego wcześniej adresu e-mail). Adres email nie może zawierać danych osobowych użytkownika (np. imię i nazwisko)
   
   
 6. Subskrybent może w każdej chwili wyrejestrować się z subskrypcji. Wypisanie polega na podaniu zarejestrowanego adresu e-mail, wyborze opcji "wypisz się" oraz potwierdzeniu chęci wypisania się z listy poprzez kliknięcie w link znajdujący się we wiadomości zwrotnej.
   
   
 7. Każdy e-mail zaopatrzony jest w stopkę, która posiada link dzięki któremu możesz wypisać się z subskrypcji. Wypisanie się z subskrypcji jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania dalszych wiadomości.
   
   
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zamieszczania w przesyłanych mailach, prócz nowości, także informacji reklamowych (handlowych) oraz materiałów promujących inne ciekawe strony. Serwis nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
   
   
 9. Serwis nie rozsyła wiadomości powszechnie uznawanych za "spam" nasze wiadomości otrzymasz dopiero po wcześniejszej rejestracji i aktywacji konta - co wyklucza możliwość zarejestrowania danego adresu e-mail przez kogoś innego.
   
   
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zakończenia prowadzenia Subskrypcji i nie wysyłania maili z informacjami o nowościach portalu bez podania przyczyn takiego działania.
   
   
 11. Regulamin Subskrypcji obowiązuje od momentu opublikowania. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
   
   
 12. Kontakt w sprawie subskrypcji: admin@ecrp.pl
   
   
 13. Adres e-mail z którego będziesz otrzymywał ewentualne nowości: angelsms@ecrp.pl.
   
   
 14. Jeśli nie zgadzasz się z powyższym regulaminem - prosimy o nie korzystanie z Subskrypcji.
 15. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest angelsms Marcin Krufczyk Rydułtowy 44-280 ul. Plebiscytowa 33 .
 16. Kontakt - rodo@ecrp.pl lub admin@ecrp.pl
 17. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby.
 18. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie.
 19. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu.
 20. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 21. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 22. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 23. Podanie danych (email) jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera.
 
 
2020r.